Contributie

Aan het lidmaatschap van de Wilhelminagroep zit een contributie gekoppeld voor de financiering van alle kosten van de wekelijkse activiteiten, korte weekenden en alle vaste lasten.

Op deze wijze hoeft er alleen – bij deelname – apart betaald te worden voor het Groepsweekend, het Pinksterkamp, het Zomerkamp en het Herfstkamp.

Speltak 2023

Dolfijnen€ 210,00
Orca’s, Zeeverkenners en Matrozen ter Wilde Vaart€ 275,00
Loodsen€ 135,00
Loodsen – Praktijkbegeleiders€ 75,00
Stamleden – aktief€  75,00
Stamleden – niet-aktief€  25,00
Staf- en bestuursleden€   0,00 (+ veel tijd & inzet)

De contributie wordt geïnd aan het begin van ieder kalenderjaar.

Contributies dienen betaald te worden op bankrekeningnummer NL36 INGB 0005 8254 83 t.n.v. Wilhelminagroep Zeeverkenners.

Indien het lid en/of de ouder in het bezit is van een geldige U-pas, kan (een deel van) het persoonlijke budget gebruikt worden voor de te betalen contributie. Lees meer over de U-pasregeling.

Daarnaast kan er voor een jeugdlid een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook als het U-pas budget niet toereikend is.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Vereniging Wilhelminagroep.