Huisregels & Havenreglement

Iedere gast, (jeugd)lid en/of staflid, ouder en/of vertegenwoordiger van onze vereniging en/of haar gebouwen en terreinen dient zich te houden aan de algemene normen voor fatsoen en navolging van de wettelijke regels. Ter verduidelijking hanteert onze vereniging daarnaast haar eigen huisregels:

 • Eenieder zorgt voor het schoonhouden en schoon blijven van onze gebouwen en terreinen.
 • Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Dit geldt voor zowel leden als niet-leden.
 • Sterke drank is niet toegestaan.
 • Stafleden dienen rekening te houden met hun voorbeeldfunctie en roken en drinken niet in het bijzijn van jeugdleden.
 • Het gebruik van alcohol dient alleen te geschieden bij de bar en de bovenverdieping, en niet in bijzijn van jeugdleden en/of tijdens het programma.
 • Het roken van tabak of sigaretten is alleen toegestaan vanaf 18 jaar en gebeurt niet in het bijzijn van jeugdleden.
 • Drugs en andere verdovende middelen zijn verboden bij al onze activiteiten, signalering hiervan kan leiden tot verwijdering.
 • Vandalisme, agressie en zinloos geweld wordt niet toegestaan, bij constatering hiervan kan dit leiden tot verwijdering .
 • Het gebruik van eigendommen van de vereniging dient altijd te gebeuren met de meeste voorzichtigheid. Eventuele schade dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan de staf of het bestuur.
 • Het pesten en treiteren van andere jeugdleden is niet toegestaan.
 • Iedereen dient zich te houden aan de regels van Scouting Nederland en de daarmee verbonden wet en belofte.
 • Sleutelhouders van onze gebouwen dienen aanwezig te zijn bij het openen en sluiten van het gebouw. Bij afwezigheid van stafleden/sleutelhouders dienen onze leden altijd met zijn tweeën te zijn bij aanwezigheid op het terrein