Sociale veiligheid

We vinden het binnen de Wilhelminagroep Zeeverkenners belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen de Wilhelminagroep Zeeverkenners betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervuld te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de Gedragscode Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Desalniettemin willen we hiervoor actief waken. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de gedragscode zijn enkele maatregelen die de Wilhelminagroep Zeeverkenners getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij bij aanvang een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden nieuwe vrijwilligers op de gedragscode en het Huishoudelijk reglement gewezen, wordt gekeken naar de mogelijkheden m.b.t. de inhoudelijke functie en trainingen die de (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk bekwaam en onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. De nieuwe vrijwilliger is verplicht in deze proefperiode ook een VOG te overhandigen.

Calamiteit

Als er sprake is van een calamiteiten-situatie, zoals een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Neem daarvoor contact op met onze groepsbegeleider en/of groepsvoorzitter.

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het belangrijk dat voor iedereen een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Daarom hebben wij gekozen voor een interne en een externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon heeft een directe binding met onze groep, terwijl de externe vertrouwens persoon dit niet heeft. Als je een vertrouwenspersoon nodig hebt, dan kan en mag je zelf kiezen met wie je contact opneemt. De vertrouwenspersonen hebben onderling géén contact over vertrouwenspersonen kwesties.

Onze interne vertrouwenspersoon is Henriëtte Boer. Henriëtte is regelmatig bij onze groep, o.a. ook omdat zij groepsbegeleider is. Het mailadres van Henriëtte is vertrouwenspersoonintern@wilhelmina.org. Mathilde Roorda is oud staflid van onze groep en is niet meer actief. Mathilde is dan ook niet vaak bij onze groep. Het mailadres van Mathilde is vertrouwenspersoonextern@wilhelmina.org.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl / socialeveiligheid@scouting.nl