Geschiedenis Flevotroep

De Flevogroep is in 1939 als groep waterpadvindsters opgericht door moeder Julie L. Redeke-Hoek en dochter J.E. (Lies) Redeke. Moeder had als padvindsters-bijnaam IVAG (“Ik Vind Alles Goed”), dochter TONO (“Tob Nooit”).

In 1939 werd ook een eerste waterkamp gehouden met 8 leden en leiding, roeiboten en kano’s in Vreeland.

I.L. Redeke-Hoek (IVAG)
1939 artikel Flevo waterkamp

Noot: Van de Flevogroep is (o.a. door brand?) relatief weinig archief bewaard gebleven, vandaar dat er gaten in deze beschrijving zitten.

In 1947 zijn 2 roeiboten in gebruik en zijn de opkomsten o.a. bij Scheepswerf De Klop, aan de Vecht in Zuilen (Utrecht-Noordwest).

1947 & 1951 kamp Vreeland + roeien en IVAG bij De Klop

In 1948 zijn er 87 leden: 22 kabouters, 21 junioren, 22 senioren, 15 Pioniers en 7 stafleden. Zij komen op verschillende plaatsen in Utrecht bijeen, o.a. in een werfkelder aan de Oudegracht onder het Rembrandt-theater. De kabouterkringen heten Elfen, Dwergen, Feetjes, Aardmannetjes. Het juniorenvendel (10 tot 13 jaar) “Watergeus” bestaat uit de stuurboordwacht en de bakboordwacht, die elk weer uit 4 bakken Noord, Oost, Zuid en West bestaan. Het seniorenvendel (14 tot 16 jaar) “Piet Hein” bestaat uit de bakken Stuurboord en Bakboord. Ook de Pioniers bestaan dan uit een bak Stuurboord en Bakboord. In 1949 komt er zelfs een tweede juniorenvendel met 4 bakken bij, genaamd “Albatros”. In deze jaren zijn er ook wachtlijsten om lid te mogen worden!

1958 Flevo junioren (Albatros)
1958 Flevo senioren (Piet Hein)

Zover bekend zijn er vele jaren zomerkampen gehouden: o.a. in Vreeland, Loosdrecht, Vinkeveen, Reeuwijk en in Alkmaar op/bij een mijnenveger. In 1961 en 1965 is de Flevogroep naar het NaWaKa (Nationaal Water Kamp) op de Nieuwkoopse Plassen geweest. (Uit een foto blijkt dat de leiding van de Flevogroep in 1961 reeds meevaart op de Prins Willem van de Wilhelminagroep!)

1960 Flevo zomerkamp Botshol
1961 Flevo op Nawaka

In 1955 zijn er echter nog maar 8 junioren en 6 senioren, daarna nam het ledenaantal weer toe: in 1958 15 junioren en 16 senioren en in 1962 32 junioren en 20 senioren.

In 1958 komt er een stalen zeil-schouw (de “Manna”) bij de Flevogroep én wordt een eigen terrein met 2 gebouwen en een botenloods in gebruik genomen aan de Burgemeester Norbruislaan 29 / Daalseweg 165, wederom aan de Vecht (ongeveer naast het voormalige gemeentehuis in Zuilen). De inmiddels opgerichte Stichting Groepshuis Flevo realiseert daar een juniorengebouw van 5 bij 10 meter en een seniorengebouw van 4 bij 5 meter. (beiden blokhutten á la het Hordehol/De Golf). Een jaar later volgt een botenloods van 3 bij 6 meter.

1958
1958

In 1960 worden twee houten roeiboten aangeschaft, die dezelfde naam krijgen als de 2 vendels, de “Watergeus” en de “Albatros”. Kort daarna de houten roeiboten “Piet Hein” en “Waterhoen”. In 1965 is de eerste lelievlet aangeschaft: de 334 met de naam IVAG, in 1973 volgde de 2e lelievlet: de 704 TONO. Rond 1970 waren inmiddels alle houten roeiboten er niet meer. In 1970 worden 2 stalen roei/wrik-vletjes aangeschaft: de “Prins Friso” en de “Albatros”. De eerste is in 2022 nog steeds in gebruik bij de huidige Dolfijnen van de Wilhelminagroep!

In 1966 bestaat de groep uit 30 junioren en 16 senioren.

Van ongeveer 1958 tot 1966 was Janneke (van Arkel-) de Vries de ‘Kap’ (schipper) van de Flevogroep. Betty (van Kesteren-) Hamminga volgde haar op. Vanaf in ieder geval 1973 was Liesbeth Redeke, een kleindochter van oprichtster “IVAG” (“TONO” was haar tante) de laatste schipper/kap van de Flevogroep.

In 1966 is reeds sprake van meerdere inbraken met vernielingen in de gebouwen in Zuilen, in februari 1972 brandt het seniorengebouw volledig af, is het juniorengebouw door vandalisme vernield en heeft de botenloods ook de nodige schade. Omdat de gemeente Utrecht op dat moment ontwikkelingsplannen had voor het gebied, kon de Flevogroep daar niet verder en zijn ze samen met de Wilhelminagroep opkomsten gaan draaien in de werfkelder aan de Twijnstraat.

Vanaf 1973 waren er ongeveer nog 10 Flevo-meisjes met 2 leidsters. De samenwerking met de Wilhelminagroep is vervolgens steeds hechter geworden, in 1973 wordt reeds gezamenlijk op zomerkamp gegaan. In eerste instantie bleven de jongensbakken van Wilhelmina de Nassautroep/Nassauwacht heten, en de meisjesbakken de Flevotroep/Flevowacht. Per 1 januari 1977 is de Flevogroep formeel toegetreden tot de Wilhelminagroep.
=> klik hier voor de “Overeenkomst toetreden” met de namen van de Flevoleden van dat moment

De groepsspreuk van de Flevogroep was: “Wat ’t tij ook doet, houd goede moed!”.

Wim Kronemeijer 2022